Manisa Büyükşehir Belediyesine 158 Adet Dalgıç Pompa Fabrika Testlerinin Ardından Teslim Edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Merkez, ilçe ve köylerinin içme suyunda kullanılmak üzere alınan 158 adet Alarko dalgıç pompa, yapılan kalite kontrol testleri başarı ile sonuçlanarak teslim edildi.

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Yeterliliği Belgesi’ne sahip Türkak Akredite belgeli Alarko Carrier Pompa Test labratuarı’nda yapılan testlerde dalgıç motopompların oluşturması gereken basınç değeri, Hm (mSS), ve bu basınç altında vermesi gereken su miktarı debi (lt/sn), minimum sistem verimi ( % µsistem) testleri şartnameye uygun olarak başarı ile test edildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde;

• Pompaların ve bileşenlerinin tamamının hazır olup olmadığı,

• Malzemelerde kırık, dökük, boya eksikliği, çapak, eğilme-bükülme vb. gözle görülür hatalar olup olmadığı,

• Ambalaj ve sandıkların istenen biçimde olup olmadığı kontrol edilerek kabulleri yapılmış sevkleri verildi.